ကြိုးကွင်းစွပ်ပြီး သစ်ပင်ပေါ်ကနေ ခုန်ချသတ်သေဖို့ ကြံစည်နေတဲ့ သံဖြူဇရပ်က အမျိုးသားတစ်ဦး

ကြိုးကွင်းစွပ်ပြီး သစ်ပင်ပေါ်ကနေ ခုန်ချသတ်သေဖို့ ကြံစည်နေတဲ့ သံဖြူဇရပ်က အမျိုးသားတစ်ဦး

သတင်းဓာတ်ပုံ ( ၁ )

သတင်းဓာတ်ပုံ ( ၂ )

သတင်းဓာတ်ပုံ ( ၃ )

ကြိုးကွင်းစွပ်ပြီး သစ်ပင်ပေါ်က ခုန်ချမလို့တဲ့ …

သံဖြူ ဇရပ်မြို့နယ်၊ ဖောင်စိန်ကျေးရွာတွင် ကြိုးကွင်းစွပ်၍ သစ်ပင်ပေါ်မှခုန်ချရန် ကြံစည်သူအား သံဖြူ ဇရပ်မြို့နယ် မီးသတ်စခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အချိန်မှီ ကူညီကယ်ဆယ်
ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပုံကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်

TBZ.FSD 13.7.2020

သတင်းဓာတ်ပုံ ( ၄ )

သတင်းဓာတ်ပုံ ( ၅ )

သတင်းဓာတ်ပုံ ( ၆ )

သတင်းဓာတ်ပုံ ( ၇ )

သတင်းဓာတ်ပုံ ( ၈ )

သတင်းဓာတ်ပုံ ( ၉ )

သတင်းဓာတ်ပုံ ( ၁၀ )

=========================

ကြိုးကွင်းစွပ်ပြီး သစ်ပင်ပေါ်ကနေ ခုန်ချသတ်သေဖို့ ကြံစည်နေတဲ့ သံဖြူဇရပ်က အမျိုးသားတစ်ဦး

ကြိုးကွင်းစွပ်ပြီး သစ်ပင်ပေါ်က ခုန်ချမလို့တဲ့ …

သံဖြူ ဇရပ်မြို့နယ်၊ ဖောင်စိန်ကျေးရွာတွင် ကြိုးကွင်းစွပ်၍ သစ်ပင်ပေါ်မှခုန်ချရန် ကြံစည်သူအား သံဖြူ ဇရပ်မြို့နယ် မီးသတ်စခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အချိန်မှီ ကူညီကယ်ဆယ်
ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပုံကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်

TBZ.FSD 13.7.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top