မြတ်စွာ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး မြန်မာနိူင်ငံသို့ ကြွချီတော်မူသည့် မှတ်တမ်း

မြတ်စွာ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး မြန်မာနိူင်ငံသို့ ကြွချီတော်မူသည့် မှတ်တမ်း

၁။ ပထမအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ်(၁၀၄)ခုနှစ် ဒုတိယဝါ သက်တော် ၃၆ နှစ်တွင် ဖိုးဦးတောင် (ပြည်မြို့အနီး)သို့ ကြွချီတော်မူသည် ။ပြည်ရွှေဆံတော်စေတီ ပေါ ်ထွန်းခဲ့သည်။

၂။ ဒုတိယအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ် (၁၁၁) ခုနှစ် ဝါတော်(၈)ဝါ သက်တော် ၄၃ နှစ်တွင်သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ သထုံပြည်သို့ ရဟန္တာ အရှင်ဂဝံပတိမထေရ် ပင့်လျှောက် ချက်အရ ရဟန္တာ(၅၀၀)တို့နှင့်အတူ ကြွချီတော်မူသည်။ကျိူက်ထီးရိုးစေတီ ပေါ ်ထွန်း ခဲ့သည်

၃။ တတိယအကြိမ် မဟာ သက္ကရာဇ်(၁၁၃)ခုနှစ် ဝါတော်(၁၀)ဝါ သက်တော် ၄၅ နှစ်တွင်ရခိုင်ပြည်သို့ ရဟန္တာ(၅၀၀)တို့နှင့် ကြွချီတော်မူသည်။ မဟာမြတ်မုနိအပါဝင် မုနိလေးဆူ ပေါ ်ထွန်းခဲ့သည်။

၄။ စတုတ္ထအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ်(၁၂၃)ခုနှစ် ဝါတော်(၂၀)ဝါ သက်တော် ၅၅ နှစ်တွင်သုနာပရန္တတိုင်းသို့ ကြွချီ တော်မူသည်။ မန်းရွှေစက်တော် ခြေတော်ရာများ ကိုးကွယ်ရန် ချထားတော်မူခဲ့သည်။

၅။ ပဉ္စမအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ်(၁၃၆)ခုနှစ် ဝါတော်(၃၃)ဝါ သက်တော် ၆၈ နှစ်တွင် တကောင်းပြည်သို့ ကြွချီတော်မူသည်။ ဟန်လင်းကြီးစေတီ ပေါ ်ထွန်းခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာ စိရံ တိဋ္ဌတု ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနေလို လလို ထွန်းလင်း တောက်ပစေသောဝ်……

Unicode

မြတ်စွာ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး မြန်မာနိူင်ငံသို့ ကြွချီတော်မူသည့် မှတ်တမ်း

၁။ ပထမအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ်(၁၀၄)ခုနှစ် ဒုတိယဝါ သက်တော် ၃၆ နှစ်တွင် ဖိုးဦးတောင် (ပြည်မြို့အနီး)သို့ ကြွချီတော်မူသည် ။ပြည်ရွှေဆံတော်စေတီ ပေါ ်ထွန်းခဲ့သည်။

၂။ ဒုတိယအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ် (၁၁၁) ခုနှစ် ဝါတော်(၈)ဝါ သက်တော် ၄၃ နှစ်တွင်သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ သထုံပြည်သို့ ရဟန္တာ အရှင်ဂဝံပတိမထေရ် ပင့်လျှောက် ချက်အရ ရဟန္တာ(၅၀၀)တို့နှင့်အတူ ကြွချီတော်မူသည်။ကျိူက်ထီးရိုးစေတီ ပေါ ်ထွန်း ခဲ့သည်

၃။ တတိယအကြိမ် မဟာ သက္ကရာဇ်(၁၁၃)ခုနှစ် ဝါတော်(၁၀)ဝါ သက်တော် ၄၅ နှစ်တွင်ရခိုင်ပြည်သို့ ရဟန္တာ(၅၀၀)တို့နှင့် ကြွချီတော်မူသည်။ မဟာမြတ်မုနိအပါဝင် မုနိလေးဆူ ပေါ ်ထွန်းခဲ့သည်။

၄။ စတုတၳအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ်(၁၂၃)ခုနှစ် ဝါတော်(၂၀)ဝါ သက်တော် ၅၅ နှစ်တွင်သုနာပရန္တတိုင်းသို့ ကြွချီ တော်မူသည်။ မန်းရွှေစက်တော် ခြေတော်ရာများ ကိုးကွယ်ရန် ချထားတော်မူခဲ့သည်။

၅။ ပဉ္စမအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ်(၁၃၆)ခုနှစ် ဝါတော်(၃၃)ဝါ သက်တော် ၆၈ နှစ်တွင် တကောင်းပြည်သို့ ကြွချီတော်မူသည်။ ဟန်လင်းကြီးစေတီ ပေါ ်ထွန်းခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာ စိရံ တိဋ္ဌတု ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနေလို လလို ထွန်းလင်း တောက်ပစေသောဝ်……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top