ကျောင်းများရက်ပိုင်းအတွင်းဖွင့်ခွင့်ရမည်ဆိုသော်လည်း ဌာနမတူသည့်အတွက် ဘော်ဒါဆောင်များဖွင့်ခွင့်မရှိသေး

အစိုးရကျောင်းများအဖွင့်ပြီးပါက ရက်ပိုင်းအတွင်း ဘာသာရပ်သင်များဖွင့်ခွင့်ရမည်။

ဘော်ဒါဆောင်သည် ပညာရေးဌာန၏ လက်အောက်မှာ မရှိသည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်ဌာနများက စည်းကမ်းနှင့်အညီဆိုလျှင် ဖွင့်ခွင့်ပြုက ဖွင့်နိုင်သည်။

ခု ဧည့်ရိပ်သာများ ဖွင့်ခွင့်ရနေပြီဖြစ်၍ စည်ပင်၏ခွင့်ပြုချက်ယူထားပါက ပညာရေးဌာန၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်ထဲမရှိပါ။

ဌာနမတူသည့်အတွက် ပညာရေးဌာနက

ဘော်ဒါဆောင်ကို တာဝန်ခံနိုင်ခြင်းမရှိ၍ ကန့်သတ်ထားခြင်းဟုသိရ၏။

ဘော်ဒါဆောင်ဖွင့်လိုက သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သွားနိုင်သည်ဟုသိရပါသည်။

အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။

Kmk

09420426618

Zawgyi

အစိုးရကျောင်းများအဖွင့်ပြီးပါက ရက်ပိုင်းအတွင်း ဘာသာရပ်သင်များဖွင့်ခွင့်ရမည်။

ဘော်ဒါဆောင်သည် ပညာရေးဌာန၏ လက်အောက်မှာ မရှိသည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်ဌာနများက စည်းကမ်းနှင့်အညီဆိုလျှင် ဖွင့်ခွင့်ပြုက ဖွင့်နိုင်သည်။

ခု ဧည့်ရိပ်သာများ ဖွင့်ခွင့်ရနေပြီဖြစ်၍ စည်ပင်၏ခွင့်ပြုချက်ယူထားပါက ပညာရေးဌာန၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်ထဲမရှိပါ။

ဌာနမတူသည့်အတွက် ပညာရေးဌာနက

ဘော်ဒါဆောင်ကို တာဝန်ခံနိုင်ခြင်းမရှိ၍ ကန့်သတ်ထားခြင်းဟုသိရ၏။

ဘော်ဒါဆောင်ဖွင့်လိုက သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သွားနိုင်သည်ဟုသိရပါသည်။

အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။

Kmk

09420426618

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top