စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားတောင်း ညောင်ငုတ်တို ကျေးရွာမှာ မွေးတဲ့နွားပါတဲ့ အမေနို့တောင် စို့လို့မရလို့ ဆလင်းနဲ့ထိုးထည့်ပေးရပါတယ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားတောင်း ညောင်ငုတ်တို ကျေးရွာမှာ မွေးတဲ့နွားပါတဲ့ အမေနို့တောင် စို့လို့မရလို့ ဆလင်းနဲ့ထိုးထည့်ပေးရပါတယ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားတောင်း ညောင်ငုတ်တို ကျေးရွာမှာ မွေးတဲ့နွားပါတဲ့။ အမေနို့တောင် စို့လို့မရလို့ ဆလင်းနဲ့ထိုးထည့်ပေးရပါတယ်။

ဝဋ်ကျွေးရှိရင်တော့ ဘယ်ဘဝရောက်ရောက် ပေးဆပ်နေရမှာပဲလေ။ ဝဋ်ကျွေးတွေ ကြေပါစေ နွားလေးရေ။

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားတောင်း ညောင်ငုတ်တို

ကျေးရွာမှာ မွေးတဲ့နွားပါတဲ့။ အမေနို့တောင် စို့လို့မရလို့

ဆလင်းနဲ့ထိုးထည့်ပေးရပါတယ်။

ဝဋ်ကျွေးရှိရင်တော့ ဘယ်ဘဝရောက်ရောက် ပေးဆပ်နေ

ရမှာပဲလေ။ ဝဋ်ကျွေးတွေ ကြေပါစေ နွားလေးရေ။

Unicode

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားတောင်း ညောင်ငုတ်တို ကျေးရွာမှာ မွေးတဲ့နွားပါတဲ့ အမေနို့တောင် စို့လို့မရလို့ ဆလင်းနဲ့ထိုးထည့်ပေးရပါတယ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားတောင်း ညောင်ငုတ်တို

ကျေးရွာမှာ မွေးတဲ့နွားပါတဲ့။ အမေနို့တောင် စို့လို့မရလို့

ဆလင်းနဲ့ထိုးထည့်ပေးရပါတယ်။

ဝဋ်ကျွေးရှိရင်တော့ ဘယ်ဘဝရောက်ရောက် ပေးဆပ်နေ

ရမှာပဲလေ။ ဝဋ်ကျွေးတွေ ကြေပါစေ နွားလေးရေ။

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားတောင်း ညောင်ငုတ်တို

ကျေးရွာမှာ မွေးတဲ့နွားပါတဲ့။ အမေနို့တောင် စို့လို့မရလို့

ဆလင်းနဲ့ထိုးထည့်ပေးရပါတယ်။

ဝဋ်ကျွေးရှိရင်တော့ ဘယ်ဘဝရောက်ရောက် ပေးဆပ်နေရမှာပဲလေ။ ဝဋ်ကျွေးတွေ ကြေပါစေ နွားလေးရေ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top