မြန်မာပြည်မှာ အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုးကို စရိတ်နည်းနည်းနဲ့ လုံးဝပျောက်အောင် ကုနိုင်ပြီ

ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသည်းခြောက်ခြင်း၊ အသည်းပျက်စီးခြင်း၊ အသည်းကင်ဆာဖြစ်ခြင်း နှင့် သေဆုံးခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သော အသည်းရောင်အသားဝါ စီပိုး ကူးစက်ခြင်း ခံနေရသူပေါင်း ၇၁ သန်းခန့် ရှိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း စီပိုး ကူးစက်ခြင်း ခံထားရသူပေါင်း ၁.၄ သန်းခန့် (လူဦးရေ၏ ၂.၇ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိပြီး အထက်ပါ လူနာများအနက်အများစုမှာ စီပိုးရောဂါကို ဂရုပြုအလေးထားခြင်းနှင့် တိကျထိရောက်သော စီပိုးပျောက်သည့် ဆေးဝါးများကို သောက်သုံးနိုင်ခြင်း မရှိကြပါ။

ယခုသုတေသနတွင် မြန်မာအသည်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ သံစစ် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း (ရန်ကုန်) သို့ ဆေးကုသမှု ခံယူရန် လာရောက်ကြသော အသည်းရောင်အသားဝါ စီပိုးရှိ လူနာများကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသား အသည်းရောင် အသားဝါ ထိန်းချုပ်ရေး စီမံချက်၏ လမ်းညွှန်ချက် ကုသနည်းလမ်း နှစ်ခု ဖြစ်သော Sofosbuvir?\/Velpatasvir (SOF/VEL) နှင့် Sofosbuvir/Daclatasvir (SOF/DCV) ဆေးဝါးများ၏ အန္တရာယ်ကင်းမှု၊

အာနိသင်ထိရောက်မှုနှင့် ကုန်ကျမည့် စရိတ်တို့ကို စီပိုးကောင်ရေ (HCV RNA) ရှိလူနာ ၃၅၅ ဦးနှင့် ၁၆၄ ဦး အပေါ်တွင် အသီးသီးတိုက်ကျွေး လေ့လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

လူနာ၏ အသည်းအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ဆေးဝါး တိုက်ကျွေးမှုကို ၁၂ ပတ် (သို့မဟုတ်) ၂၄ ပတ် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

သုတေသနပြု လေ့လာနေသည့် ကာလများအတွက် ကုသမှုခံ ယူနေသော လူနာများကို စနစ်တကျ စမ်းသပ်စစ်ဆေးစောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

ဆေးဝါးကုသမှု ပြီးဆုံးသည့်အချိန်မှ ၁၂ ပတ်အကြာတွင် ကုသမှုခံယူထားသော လူနာများ၏ စီပိုးအကောင်ရေကို ပြန်လည် စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး စီပိုးပျောက်ကင်းမှုကို ကြည့်ရှုပါသည်။

ပထမကုသနည်းဖြစ်သော SOF/VEL ဆေးဝါးဖြင့် ၁၂ ပတ်ကုသမှု ခံယူသော လူနာ ၃၅၅ ဦးတွင် စီပိုး ပျောက်ကင်းသူ ၃၄၇ ဦး (၉၇.၇ ရာခိုင်နှုန်း)၊

ဆေး၏ မပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခံစားရသူ ၉ ဦး (၂.၅ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိပြီး ဆေးဝါးကုသခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာာ (ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀) ခန့် ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယကုသနည်း ဖြစ်သော SOF/DCV ဆေးဝါးဖြင့် ၁၂ ပတ် (သို့မဟုတ်) ၂၄ ပတ် ကုသမှု ခံယူသောလူနာ ၁၆၄ ဦးတွင် စီပိုးပျောက်ကင်းသူ ၁၅၇ ဦး (၉၅.၇ ရာခိုင်နှုန်း)၊

ဆေး၏ မပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခံစားရသူ ၅ ဦး (၃.၄ ရာခိုင်နှုန်း) သာ ရှိပြီး ဆေးဝါးကုသခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာ (ကျပ် ၂၅၀,၀၀၀ မှ ၅၀၀,၀၀၀) ခန့်သာ ဖြစ်ပါသည်။

ဆေးဝါးများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဆိုးဝါးပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (SAE) များကို ကုသမှုနည်းလမ်း (၂) ခုလုံးတွင် မတွေ့ရှိရပါ။

သို့ဖြစ်ပါ၍ စီပိုးပျောက်ကင်းစေသည့် အထက်ပါ ကုသနည်း (၂) မျိုးလုံးသည် စီပိုးပျောက်ကင်းမှုနှုန်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည် လွန်စွာကွာဟခြားနားမှု မရှိသော်လည်း

ဒုတိယကုသနည်း ဖြစ်သော SOF/DCV ဖြင့် ဆေးကုသမှု ကုန်ကျစရိတ် သည် လွန်စွာသက်သာသဖြင့် စီပိုးလူနာများကို အထက်ပါကုသနည်း အသုံးပြု၍ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာဖြင့် စီပိုးပျောက်ကင်းအောင် ကုသဆောင်ရွက်မှု ပေးနိုင်ပါကြောင်း အကြံပြု တင်ပြ အပ်ပါသည်။

Win Aung (Executive Director at Myanmar Liver Foundation-MLF)

=========================

Unicode

ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသည်းခြောက်ခြင်း၊ အသည်းပျက်စီးခြင်း၊ အသည်းကင်ဆာဖြစ်ခြင်း နှင့် သေဆုံးခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သော အသည်းရောင်အသားဝါ စီပိုး ကူးစက်ခြင်း ခံနေရသူပေါင်း ၇၁ သန်းခန့် ရှိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း စီပိုး ကူးစက်ခြင်း ခံထားရသူပေါင်း ၁.၄ သန်းခန့် (လူဦးရေ၏ ၂.၇ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိပြီး အထက်ပါ လူနာများအနက်အများစုမှာ စီပိုးရောဂါကို ဂရုပြုအလေးထားခြင်းနှင့် တိကျထိရောက်သော စီပိုးပျောက်သည့် ဆေးဝါးများကို သောက်သုံးနိုင်ခြင်း မရှိကြပါ။

ယခုသုတေသနတွင် မြန်မာအသည်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ သံစစ် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း (ရန်ကုန်) သို့ ဆေးကုသမှု ခံယူရန် လာရောက်ကြသော အသည်းရောင်အသားဝါ စီပိုးရှိ လူနာများကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသား အသည်းရောင် အသားဝါ ထိန်းချုပ်ရေး စီမံချက်၏ လမ်းညွှန်ချက် ကုသနည်းလမ်း နှစ်ခု ဖြစ်သော Sofosbuvir?\/Velpatasvir (SOF/VEL) နှင့် Sofosbuvir/Daclatasvir (SOF/DCV) ဆေးဝါးများ၏ အန္တရာယ်ကင်းမှု၊

အာနိသင်ထိရောက်မှုနှင့် ကုန်ကျမည့် စရိတ်တို့ကို စီပိုးကောင်ရေ (HCV RNA) ရှိလူနာ ၃၅၅ ဦးနှင့် ၁၆၄ ဦး အပေါ်တွင် အသီးသီးတိုက်ကျွေး လေ့လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

လူနာ၏ အသည်းအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ဆေးဝါး တိုက်ကျွေးမှုကို ၁၂ ပတ် (သို့မဟုတ်) ၂၄ ပတ် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

သုတေသနပြု လေ့လာနေသည့် ကာလများအတွက် ကုသမှုခံ ယူနေသော လူနာများကို စနစ်တကျ စမ်းသပ်စစ်ဆေးစောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

ဆေးဝါးကုသမှု ပြီးဆုံးသည့်အချိန်မှ ၁၂ ပတ်အကြာတွင် ကုသမှုခံယူထားသော လူနာများ၏ စီပိုးအကောင်ရေကို ပြန်လည် စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး စီပိုးပျောက်ကင်းမှုကို ကြည့်ရှုပါသည်။

ပထမကုသနည်းဖြစ်သော SOF/VEL ဆေးဝါးဖြင့် ၁၂ ပတ်ကုသမှု ခံယူသော လူနာ ၃၅၅ ဦးတွင် စီပိုး ပျောက်ကင်းသူ ၃၄၇ ဦး (၉၇.၇ ရာခိုင်နှုန်း)၊

ဆေး၏ မပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခံစားရသူ ၉ ဦး (၂.၅ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိပြီး ဆေးဝါးကုသခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာာ (ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀) ခန့် ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယကုသနည်း ဖြစ်သော SOF/DCV ဆေးဝါးဖြင့် ၁၂ ပတ် (သို့မဟုတ်) ၂၄ ပတ် ကုသမှု ခံယူသောလူနာ ၁၆၄ ဦးတွင် စီပိုးပျောက်ကင်းသူ ၁၅၇ ဦး (၉၅.၇ ရာခိုင်နှုန်း)၊

ဆေး၏ မပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခံစားရသူ ၅ ဦး (၃.၄ ရာခိုင်နှုန်း) သာ ရှိပြီး ဆေးဝါးကုသခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာ (ကျပ် ၂၅၀,၀၀၀ မှ ၅၀၀,၀၀၀) ခန့်သာ ဖြစ်ပါသည်။

ဆေးဝါးများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဆိုးဝါးပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (SAE) များကို ကုသမှုနည်းလမ်း (၂) ခုလုံးတွင် မတွေ့ရှိရပါ။

သို့ဖြစ်ပါ၍ စီပိုးပျောက်ကင်းစေသည့် အထက်ပါ ကုသနည်း (၂) မျိုးလုံးသည် စီပိုးပျောက်ကင်းမှုနှုန်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည် လွန်စွာကွာဟခြားနားမှု မရှိသော်လည်း

ဒုတိယကုသနည်း ဖြစ်သော SOF/DCV ဖြင့် ဆေးကုသမှု ကုန်ကျစရိတ် သည် လွန်စွာသက်သာသဖြင့် စီပိုးလူနာများကို အထက်ပါကုသနည်း အသုံးပြု၍ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာဖြင့် စီပိုးပျောက်ကင်းအောင် ကုသဆောင်ရွက်မှု ပေးနိုင်ပါကြောင်း အကြံပြု တင်ပြ အပ်ပါသည်။

Win Aung (Executive Director at Myanmar Liver Foundation-MLF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top