မီတာခယူနစ် နှုန်းထားများ ပြောင်းလဲကောက်ခံတော့မည်

မီတာ ခ ယူနစ် နှုန်းထားများ ပြောင်းလဲ ကောက်ခံ တော့မည်

မီတာခ မြင့်တက်မှုကြောင့် ပြည်သူများ၏ ထောက်ပြပြော ဆိုမှုများရှိလာ သဖြင့် အောက်တို ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ အောက်ပါနှုန်းထား အတိုင်း ပြင်ဆင်ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

1 ယူနစ်မှ 50 ယူနစ်အထိ တစ်ယူနစ်လျှင် 50 ကျပ်နှုန်း

51 ယူနစ်မှ 100 ယူနစ်အထိ တစ်ယူနစ်လျှင် 60 ကျပ်နှုန်း

101 ယူနစ်မှ 150 ယူနစ်အထိ တစ်ယူနစ်လျှင် 70 ကျပ်နှုန်း

151 ယူနစ်မှ 200 ယူနစ်အထိ တစ်ယူနစ်လျှင် 80 ကျပ်နှုန်း

201 ယူနစ်မှ 500 ယူနစ်အထိ တစ်ယူနစ်လျှင် 100 ကျပ်နှုန်း

501 ယူနစ်မှ 900 ယူနစ်အထိ တစ်ယူနစ်လျှင် 120 ကျပ်နှုန်း

900 ယူနစ်အထက် တစ်ယူနစ်လျှင် 150 ကျပ်နှုန်း

Source: Dr. Mya Wut Yee Page မှကူးယူဖော်ပြသည်။

============================

မီတာ ခ ယူနစ် နှုန်းထားများ ပြောင်းလဲ ကောက်ခံ တော့မည်

မီတာခ မြင့်တက်မှုကြောင့် ပြည်သူများ၏ ထောက်ပြပြော ဆိုမှုများရှိလာ သဖြင့် အောက်တို ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ အောက်ပါနှုန်းထား အတိုင်း ပြင်ဆင်ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

1 ယူနစ်မှ 50 ယူနစ်အထိ တစ်ယူနစ်လျှင် 50 ကျပ်နှုန်း

51 ယူနစ်မှ 100 ယူနစ်အထိ တစ်ယူနစ်လျှင် 60 ကျပ်နှုန်း

101 ယူနစ်မှ 150 ယူနစ်အထိ တစ်ယူနစ်လျှင် 70 ကျပ်နှုန်း

151 ယူနစ်မှ 200 ယူနစ်အထိ တစ်ယူနစ်လျှင် 80 ကျပ်နှုန်း

201 ယူနစ်မှ 500 ယူနစ်အထိ တစ်ယူနစ်လျှင် 100 ကျပ်နှုန်း

501 ယူနစ်မှ 900 ယူနစ်အထိ တစ်ယူနစ်လျှင် 120 ကျပ်နှုန်း

900 ယူနစ်အထက် တစ်ယူနစ်လျှင် 150 ကျပ်နှုန်း

Source: Dr. Mya Wut Yee Page မှကူးယူဖော်ပြသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top