၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာ သ င်နှစ် ( ၁၀ )တန်း အောင် စာ ရင်း ထွက် မယ့် အ ချိန် ကို ညွှန်ချုပ် ကြေငြာပြီ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ၁၀တန်း အောင် စာရင်း ထွက်မည့်အ ချိန် ကို ညွှ န်ချုပ် ကြေငြာပြီ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဝင်ရောက်ဖြေဆို ထားသူများ၏ အောင်စာရင်းများကို ဩဂုတ်လ ပထမအပတ်တွင် ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် လျာထားကြောင်း အခြေခံပညာဦးစီး ဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းက ပြော သည်။

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ စာစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

“ဩဂုတ်လ ပထမအပတ် နောက်ပိုင်းမှာထွက်လိမ့်မယ်။ ပထမအပတ်ကို နည်းနည်းနောက်ကျရင်လည်း နောက်ကျလိမ့်မယ်။ အတိအကျကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်အဖွဲ့ ဦးစီးဌာနကနေထုတ်လိမ့်မယ်” ဟု ဦးကိုလေးဝင်း ကပြော သည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို မတ် ၁၁ ရက်မှ ၂၀ ရက်ထိကျင်းပခဲ့ရာ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ (၉) သိန်းကျော်ရှိပြီး (၆) သောင်းကျော် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူ (၈) သိန်းကျော်ရှိသည့်အနက် (၄) သောင်းကျောင်း ပျက်ကွက်ခဲ့ သည်။

blacker

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ၁ဝတန်း အောင် စာရင်း ထွက်မည့်အ ချိန် ကို ညွှ န်ချုပ် ကြေငြာပြီ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဝင်ရောက်ဖြေဆို ထားသူများ၏ အောင်စာရင်းများကို ဩဂုတ်လ ပထမအပတ်တွင် ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် လျာထားကြောင်း အခြေခံပညာဦးစီး ဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းက ပြော သည်။

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ စာစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

“ဩဂုတ်လ ပထမအပတ် နောက်ပိုင်းမှာထွက်လိမ့်မယ်။ ပထမအပတ်ကို နည်းနည်းနောက်ကျရင်လည်း နောက်ကျလိမ့်မယ်။ အတိအကျကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်အဖွဲ့ ဦးစီးဌာနကနေထုတ်လိမ့်မယ်” ဟု ဦးကိုလေးဝင်း ကပြော သည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို မတ် ၁၁ ရက်မှ ၂၀ ရက်ထိကျင်းပခဲ့ရာ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ (၉) သိန်းကျော်ရှိပြီး (၆) သောင်းကျော် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူ (၈) သိန်းကျော်ရှိသည့်အနက် (၄) သောင်းကျောင်း ပျက်ကွက်ခဲ့ သည်။

blacker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top