သူငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်အပေါ်ဘယ်လောက်စိတ်ရှည်လည်း ဘယ်လောက်ကောင်းလည်း သိချင်ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းကြည့်ပါ …

#ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခိုင်းကြည့်ပါ #ကဲမှတ်ထားကြနော် ????

သူငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်အပေါ်ဘယ်လောက်စိတ်ရှည်လည်း ဘယ်လောက်ကောင်းလည်း သိချင်ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းကြည့်ပါ …

ကိုယ့်ကိုယ်ပုံရိုက်ပေးပါလို့ပြောတာနဲ့ ဖုန်းယူပြီး ဝတ်ကျေတန်းကျေရိုက်ပေးတာလား သေချာကျကျနန ဘယ်နားတိုး ဘယ်လိုလေးနေဆိုပြီး မလှမချင်း ရိုက်ပေးတတ်တာလား ဆိုတာကနေ စိတ်လေးတွေသိနိုင်တယ် …

မလှသေးလို့ ထပ်ရိုက်ပေးပါပြောရင် သူ့မျက်နှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလည်း ကိုယ်ရိုက်ပေးတဲ့ပုံနဲ့ သူရိုက်ပေးတဲ့ ပုံနဲ့ကိုယ်ယှဉ်ကြည့်ရင် ဘယ်သူကသာနေလည်း ကြည့်ပြီး စိတ်လေးတွေသိနိုင်တယ် …

အတူတူ Selfie ဆွဲရင် သူပဲလှအောင်နေသလား ကိုယ်ကျတော့ ခေါင်းတစ်ဝက်ပေါ် အသားမဲ စပ်ဖြဲဖြဲ ဖြစ်နေသလား ပုံထဲမှာ သူပဲလှပြီး ကိုယ်က ဆေးပုံတွေပဲ ဖြစ်နေသလား ကြည့်ပြီး စိတ်လေးတွေသိနိုင်တယ် …

ရောက်တဲ့နေရာ ရှုခင်းလေးလှတာနဲ့ ဖုန်းယူပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ်လို့ စပြောတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုး သူငယ်ချင်းမျိုး မလှမချင်း ကုန်းကွပြီး အပေါ်တက်လိုက် မြေကြီးပေါ်မှောက်လိုက်နဲ့ ဘက်ဂရောင်းပေါင်းစုံက ရိုက်ပေးတဲ့သူဆိုလို့ကတော့ တန်ဖိုးထားလိုက်တော့ ကိုယ့်အပေါ်စိတ်ရှည်ပြီး တစ်ကယ်ချစ်လို့ပဲ …

သူငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်အပေါ်ဘယ်လောက်စိတ်ရှည်လည်း ဘယ်လောက်ကောင်းလည်း သိချင်ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းကြည့်ပါ …

ကိုယ့်ကိုယ်ပုံရိုက်ပေးပါလို့ပြောတာနဲ့ ဖုန်းယူပြီး ဝတ်ကျေတန်းကျေရိုက်ပေးတာလား သေချာကျကျနန ဘယ်နားတိုး ဘယ်လိုလေးနေဆိုပြီး မလှမချင်း ရိုက်ပေးတတ်တာလား ဆိုတာကနေ စိတ်လေးတွေသိနိုင်တယ် …

မလှသေးလို့ ထပ်ရိုက်ပေးပါပြောရင် သူ့မျက်နှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလည်း ကိုယ်ရိုက်ပေးတဲ့ပုံနဲ့ သူရိုက်ပေးတဲ့ ပုံနဲ့ကိုယ်ယှဉ်ကြည့်ရင် ဘယ်သူကသာနေလည်း ကြည့်ပြီး စိတ်လေးတွေသိနိုင်တယ် …

အတူတူ Selfie ဆွဲရင် သူပဲလှအောင်နေသလား ကိုယ်ကျတော့ ခေါင်းတစ်ဝက်ပေါ် အသားမဲ စပ်ဖြဲဖြဲ ဖြစ်နေသလား ပုံထဲမှာ သူပဲလှပြီး ကိုယ်က ဆေးပုံတွေပဲ ဖြစ်နေသလား ကြည့်ပြီး စိတ်လေးတွေသိနိုင်တယ် …

ရောက်တဲ့နေရာ ရှုခင်းလေးလှတာနဲ့ ဖုန်းယူပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ်လို့ စပြောတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုး သူငယ်ချင်းမျိုး မလှမချင်း ကုန်းကွပြီး အပေါ်တက်လိုက် မြေကြီးပေါ်မှောက်လိုက်နဲ့ ဘက်ဂရောင်းပေါင်းစုံက ရိုက်ပေးတဲ့သူဆိုလို့ကတော့ တန်ဖိုးထားလိုက်တော့ ကိုယ့်အပေါ်စိတ်ရှည်ပြီး တစ်ကယ်ချစ်လို့ပဲ …

#Crd ~OMG~

=======================

#ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခိုင်းကြည့်ပါ #ကဲမှတ်ထားကြနော် ????

သူငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်အပေါ်ဘယ်လောက်စိတ်ရှည်လည်း ဘယ်လောက်ကောင်းလည်း သိချင်ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းကြည့်ပါ …

ကိုယ့်ကိုယ်ပုံရိုက်ပေးပါလို့ပြောတာနဲ့ ဖုန်းယူပြီး ဝတ်ကျေတန်းကျေရိုက်ပေးတာလား သေချာကျကျနန ဘယ်နားတိုး ဘယ်လိုလေးနေဆိုပြီး မလှမချင်း ရိုက်ပေးတတ်တာလား ဆိုတာကနေ စိတ်လေးတွေသိနိုင်တယ် …

မလှသေးလို့ ထပ်ရိုက်ပေးပါပြောရင် သူ့မျက်နှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလည်း ကိုယ်ရိုက်ပေးတဲ့ပုံနဲ့ သူရိုက်ပေးတဲ့ ပုံနဲ့ကိုယ်ယှဉ်ကြည့်ရင် ဘယ်သူကသာနေလည်း ကြည့်ပြီး စိတ်လေးတွေသိနိုင်တယ် …

အတူတူ Selfie ဆွဲရင် သူပဲလှအောင်နေသလား ကိုယ်ကျတော့ ခေါင်းတစ်ဝက်ပေါ် အသားမဲ စပ်ဖြဲဖြဲ ဖြစ်နေသလား ပုံထဲမှာ သူပဲလှပြီး ကိုယ်က ဆေးပုံတွေပဲ ဖြစ်နေသလား ကြည့်ပြီး စိတ်လေးတွေသိနိုင်တယ် …

ရောက်တဲ့နေရာ ရှုခင်းလေးလှတာနဲ့ ဖုန်းယူပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ်လို့ စပြောတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုး သူငယ်ချင်းမျိုး မလှမချင်း ကုန်းကွပြီး အပေါ်တက်လိုက် မြေကြီးပေါ်မှောက်လိုက်နဲ့ ဘက်ဂရောင်းပေါင်းစုံက ရိုက်ပေးတဲ့သူဆိုလို့ကတော့ တန်ဖိုးထားလိုက်တော့ ကိုယ့်အပေါ်စိတ်ရှည်ပြီး တစ်ကယ်ချစ်လို့ပဲ …

သူငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်အပေါ်ဘယ်လောက်စိတ်ရှည်လည်း ဘယ်လောက်ကောင်းလည်း သိချင်ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းကြည့်ပါ …

ကိုယ့်ကိုယ်ပုံရိုက်ပေးပါလို့ပြောတာနဲ့ ဖုန်းယူပြီး ဝတ်ကျေတန်းကျေရိုက်ပေးတာလား သေချာကျကျနန ဘယ်နားတိုး ဘယ်လိုလေးနေဆိုပြီး မလှမချင်း ရိုက်ပေးတတ်တာလား ဆိုတာကနေ စိတ်လေးတွေသိနိုင်တယ် …

မလှသေးလို့ ထပ်ရိုက်ပေးပါပြောရင် သူ့မျက်နှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလည်း ကိုယ်ရိုက်ပေးတဲ့ပုံနဲ့ သူရိုက်ပေးတဲ့ ပုံနဲ့ကိုယ်ယှဉ်ကြည့်ရင် ဘယ်သူကသာနေလည်း ကြည့်ပြီး စိတ်လေးတွေသိနိုင်တယ် …

အတူတူ Selfie ဆွဲရင် သူပဲလှအောင်နေသလား ကိုယ်ကျတော့ ခေါင်းတစ်ဝက်ပေါ် အသားမဲ စပ်ဖြဲဖြဲ ဖြစ်နေသလား ပုံထဲမှာ သူပဲလှပြီး ကိုယ်က ဆေးပုံတွေပဲ ဖြစ်နေသလား ကြည့်ပြီး စိတ်လေးတွေသိနိုင်တယ် …

ရောက်တဲ့နေရာ ရှုခင်းလေးလှတာနဲ့ ဖုန်းယူပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ်လို့ စပြောတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုး သူငယ်ချင်းမျိုး မလှမချင်း ကုန်းကွပြီး အပေါ်တက်လိုက် မြေကြီးပေါ်မှောက်လိုက်နဲ့ ဘက်ဂရောင်းပေါင်းစုံက ရိုက်ပေးတဲ့သူဆိုလို့ကတော့ တန်ဖိုးထားလိုက်တော့ ကိုယ့်အပေါ်စိတ်ရှည်ပြီး တစ်ကယ်ချစ်လို့ပဲ …

#Crd ~OMG~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top