ဗန်းမော်မြို့တွင် မိသားစုလိုက် ၅ လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုဖြစ်ပွား

ဗန်းမော်မြို့တွင် မိသားစုလိုက် ၅ လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုဖြစ်ပွား

ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်မြို့ (မန်စီခရိုင်) မန်ဂျယ် ဒိန်စီ အင်ဘပါလမ်း၊ ဂိုင်ဒေါ်ကျေးရွာ၌ ဇူလိုင်လ၊ ၂ ရက်နေ့ည တွင် မိသားစုဝင် ၅ ဦး ဓားဖြင့်ခုတ်သတ်ခံခဲ့ရကြောင်းကြားသိရပါတယ်။

အသတ်ခံရသောသူများမှာ ၁။ ဒေါ်ယမ်ထု (အသက်(၇၀)) ၂။ ဦးယာကုလဇိန်တန်ဂွန်(ဖခင်) ၃။ ဒေါ်မော်ရိန်းဆွမ်လွတ်ထုနန်(မိခင်) ၄။ မောင်လဇိန်ဆန်လီနော် ၅။ မောင်လဇိန်ဒွဲဆန်အောင် တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။

သားကြီးဖြစ်သူ အသက်(၁၃) နှစ်အရွယ်တစ်ဦးတည်းက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်း ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စိတ်ကြောင့် စကားမပြောနိုင်တော့ကြောင်းသိရပါတယ်။

==================

ဗန်းမော်မြို့တွင် မိသားစုလိုက် ၅ လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုဖြစ်ပွား

ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်မြို့ (မန်စီခရိုင်) မန်ဂျယ် ဒိန်စီ အင်ဘပါလမ်း၊ ဂိုင်ဒေါ်ကျေးရွာ၌ ဇူလိုင်လ၊ ၂ ရက်နေ့ည တွင် မိသားစုဝင် ၅ ဦး ဓားဖြင့်ခုတ်သတ်ခံခဲ့ရကြောင်းကြားသိရပါတယ်။

အသတ်ခံရသောသူများမှာ ၁။ ဒေါ်ယမ်ထု (အသက်(၇၀)) ၂။ ဦးယာကုလဇိန်တန်ဂွန်(ဖခင်) ၃။ ဒေါ်မော်ရိန်းဆွမ်လွတ်ထုနန်(မိခင်) ၄။ မောင်လဇိန်ဆန်လီနော် ၅။ မောင်လဇိန်ဒွဲဆန်အောင် တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။

သားကြီးဖြစ်သူ အသက်(၁၃) နှစ်အရွယ်တစ်ဦးတည်းက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်း ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စိတ်ကြောင့် စကားမပြောနိုင်တော့ကြောင်းသိရပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top