“မြန်မာ့တပ်မတော် (ရေ)မှာ တာ၀န်ထမ်းဆောင်လိုသူများ (၈ တန်းအောင်မှ ဘွဲ့ရအသက်(၃၀)အရွယ်ထိ) လျှောက်ထားနိုင်ပြီ”

မြန်မာ့တပ်မတော်(ရေ)မှတာ၀န်ထမ်းဆောင်လိုသူသင်တန်းသားအသစ်များခေါ်ယူလိုပါသည်။ဇွန်လ(7)ပိုင်းအတွက်စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။အုပ်စုအလိုက်တာ၀န်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။

(က)ဆယ်တန်းအောင် မှ ဘွဲ့ရ ၊အသက်၁၈ နှစ်မှ ၃၀ ထိ

(ခ)၈တန်းအောင် (သို့)၁၀တန်းကျ ၊အသက်၁၈ မှ ၂၅ ထိ

(ဂ)အခြေခံပညာ၆ တန်းအောင်ထိ

၀င်ရောက်လိုသူများ အနေနှင့် ကျန်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရပါမည်။အသက်အလိုက် body ဖွံဖြိုးမှူ ရှိရပါမည်။ပေါင်ချိန်၁၀၀ အထက်ရှိရပါမည်။အရပ် ၅’ ၂’အနည်းဆုံး၊မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသူ မဖြစ်ရ၊tatoo ကိုယ်လုံးပြည့် ထိုးထားသူ မရပါ။

သင်တန်းကာလ စားရိတ်ငြိမ်း လစာစတင်ရရှိပါမည်။

ရေတပ်သို့ ၀င်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါက အုပ်စုအလိုက် ထောက်ပံ့ကြေး ရရှိပါမည်။

ဆယ်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပီး အသက်(၂၁)နှစ်ထက်မကျော်လွန်သူများ တပ်မတော်ကွန်ပြူတာနည်းပညာ သိပ္ပံကျောင်းသို့လည်းကောင်း,ကွန်ပြူတာတပ်ကြပ်ကြီးစာရေးကျောင်းသို့လည်းတက်ရောက်ခွင့်ရှိပါမည်။သတ်မှတ် အရည်အချင်းကိုက်ညီသူများ စစ်သက်ပြည့်သူများ ရေတပ်အရာရှိဖြေဆိုခွင့်ရှိပါမည်။

နှစ်အလိုက် ရာထူးတိုးမြှင့် ခံစားခွင့်များလည်း ရှိပါသည်။

စိတ်ပါ၀င်စားသူများ အနေနှင့်စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား အပြည့်စုံနှင့်အတူ ph-09661909935 {သို့}cb မှတဆင့် ဆက်သွယ်လျှေက်ထားနိုင်ပါသည်။တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။သတ်မှတ် အရည်အချင်းပြည့်မှီသော အမျိုးသားများသာ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Myanmar Navy

####################

မြန်မာ့တပ်မတော်(ရေ)မှတာဝန်ထမ်းဆောင်လိုသူသင်တန်းသားအသစ်များခေါ်ယူလိုပါသည်။ဇွန်လ(7)ပိုင်းအတွက်စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။အုပ်စုအလိုက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။

(က)ဆယ်တန်းအောင် မှ ဘွဲ့ရ ၊အသက်၁၈ နှစ်မှ ၃၀ ထိ

(ခ)၈တန်းအောင် (သို့)၁၀တန်းကျ ၊အသက်၁၈ မှ ၂၅ ထိ

(ဂ)အခြေခံပညာ၆ တန်းအောင်ထိ

ဝင်ရောက်လိုသူများ အနေနှင့် ကျန်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရပါမည်။အသက်အလိုက် body ဖွံဖြိုးမှူ ရှိရပါမည်။ပေါင်ချိန်၁၀၀ အထက်ရှိရပါမည်။အရပ် ၅’ ၂’အနည်းဆုံး၊မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသူ မဖြစ်ရ၊tatoo ကိုယ်လုံးပြည့် ထိုးထားသူ မရပါ။

သင်တန်းကာလ စားရိတ်ငြိမ်း လစာစတင်ရရှိပါမည်။

ရေတပ်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါက အုပ်စုအလိုက် ထောက်ပံ့ကြေး ရရှိပါမည်။

ဆယ်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပီး အသက်(၂၁)နှစ်ထက်မကျော်လွန်သူများ တပ်မတော်ကွန်ပြူတာနည်းပညာ သိပ္ပံကျောင်းသို့လည်းကောင်း,ကွန်ပြူတာတပ်ကြပ်ကြီးစာရေးကျောင်းသို့လည်းတက်ရောက်ခွင့်ရှိပါမည်။သတ်မှတ် အရည်အချင်းကိုက်ညီသူများ စစ်သက်ပြည့်သူများ ရေတပ်အရာရှိဖြေဆိုခွင့်ရှိပါမည်။

နှစ်အလိုက် ရာထူးတိုးမြှင့် ခံစားခွင့်များလည်း ရှိပါသည်။

စိတ်ပါဝင်စားသူများ အနေနှင့်စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား အပြည့်စုံနှင့်အတူ ph-09661909935 {သို့}cb မှတဆင့် ဆက်သွယ်လျှေက်ထားနိုင်ပါသည်။တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။သတ်မှတ် အရည်အချင်းပြည့်မှီသော အမျိုးသားများသာ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Myanmar Navy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top